GIẢI THƯỞNG QUAY MAY MẮN

01 bài dự thi = 03 lượt quay may mắn
(chỉ áp dụng cho 02 bài dự thi đầu tiên,
tương ứng với mỗi chủ đề)

01 lần bình chọn = 01 lượt quay may mắn
(chỉ áp dụng cho 03 lượt bình chọn đầu tiên)

GIẢI BÌNH CHỌN

3 giải cho mỗi chủ đề

VOUCHER GOT IT

1,000,000 đồng
01 tài khoản không giới hạn tổng lượt tham gia và tổng lượt bình chọn

*** Chỉ có thể bình chọn tối đa 03 lần cho 01 bài dự thi
*** Bình chọn bằng cách chia sẻ bài dự thi trên trang cá nhân

Kết quả giải bình chọn công bố ngày 07.01.2023 trên trang web omolambantuhao.kenh14.vnfanpage OMO Việt Nam
5 giải nhận
Tủ lạnh Panasonic

1. Vương Bạch Hoa

2. Dien Vy Lê

3. Hắc Diễm Phúc

4. Nguyễn Hồng Thi

5. Kunny Doan

5 giải nhận
Máy giặt Panasonic

1. Phạm Khánh
Thụy Nương

2. Tạ Cẩm Hiền

3. Thủy Phươngk

4. Trịnh Thanh Trang

5. Vũ Thị Thu Thảo

6 giải bình chọn
Chủ đề 1

1. Cường Nguyễn

2. Linh Thị

3. Maria Vu Ty Ty

Chủ đề 2

1. Lê Hải Nhung

2. Trần Minh Đức

3. To Tran Pham